Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017                 –   01.09.2016 r.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych       –   28.04.2017 r.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017                 –   23.06.2017 r.

I semestr                                                                  –  01.09.2016  –  20.01.2017 r.

II semestr                                                                 –  23.01.2017  –  23.06.2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna                                   –  23.12.2016  –  01.01.2017 r.

Ferie zimowe                                                           – 13.02 – 26.02.2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                – 13.04 – 18.04.2017 r.

 

Terminy zebrań z rodzicami

                                     09.09.2016 r.

                                     01.10.2016 r. – kl. I, pozostałe wg potrzeb

                                     04.11.2016 r.

                                     09.12.2016 r. –  informacja o przewidywanych ocenach        

 

03.02.2017 r. – podsumowanie I semestru

                                      31.03.2017 r.  –  informacja o przewidywanych ocenach

                                                                   (klasy maturalne)

                                      28.04.2017 r.

                                      26.05.2017 r. – informacja o przewidywanych ocenach        

Rady pedagogiczne klasyfikacyjne

                                      31.01.2017 r.

                                      25.04.2016 r.

                                     19.06.2017 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 31.10.2016 r.

02.05.2017 r.

04.05.2017 r.

05.05.2017 r.

08.05.2017 r.

16.06.2017 r.

 

Obozy narciarskie:

                   Szklarska Poręba – 13.12 – 22.12.2016 r.

                   Francja                  – 17.03 – 26.03.2017 r.

________________________________________________________________________________________________________________________

Terminarz pracy dydaktycznej

w Zespole Szkól im. Macieja Rataja

w I semestrze roku szkolnego  2016/2017

 

 

Lp. Czynności Termin
 

1.

 

I semestr

 

01.09.2016 – 20.01.2017 r.

2. Powiadomienie rodziców  

o przewidywanych ocenach

09.12.2016 r.
3. Poinformowanie uczniów

 o wystawionych ocenach

do 17.01.2017 r.
4. Klasyfikacja uczniów 20.01.2017 r.
5. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 31.01.2017 r.
6.

Terminy zebrań z rodzicami

w I semestrze

 

 

Podsumowanie I semestru

09.09.2016 r.

01.10.2016 r.

04.11.2016 r.

09.12.2016 r.

03.02.2017 r.

 

 

1. II semestr 23.01.2017 – 23.06.2017 r.
 

KLASY MATURALNE (III La, III Lb, III Lc)

2. Powiadomienie rodziców 

o przewidywanych ocenach

31.03.2017 r.
3. Poinformowanie uczniów

 o wystawionych ocenach

11.04.2017 r.
4. Klasyfikacja uczniów 21.04.2017 r.
5. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 25.04.2017 r.
6. Termin zakończenia nauki 28.04.2017 r.
7. Terminy zebrań z rodzicami

w II semestrze

03.02.2017 r.

31.03.2017 r.

 

POZOSTAŁE KLASY
2. Powiadomienie rodziców 

o przewidywanych ocenach

26.05.2017 r.
3. Poinformowanie uczniów

 o wystawionych ocenach

05.06.2017 r.
4. Klasyfikacja uczniów 14.06.2017 r.
5. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 19.06.2017 r.
6. Termin zakończenia nauki 23.06.2017 r.
7. Terminy zebrań z rodzicami

w II semestrze

03.02.2017 r.

31.03.2017 r.

28.04.2017 r.

26.05.2017 r.

wrzesień 2016

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie   WRZESIEŃ Data Zadanie Odpowiedzialni 29.08.2016 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna Dyrekcja 31.08.2016 Rada pedagogiczna organizacyjna: organizacja roku szkolnego 2016/2017 Dyrekcja 29.08-31.08.2016 „Weekend integracyjny”  uczniów klas pierwszych w internacie szkoły Dyrekcja,wychowawcy internatu, wychowawcy klas, n-le szkolenia służb mundurowych 01.09.2016 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 Dyrekcja, …

Pokaż strony »

październik 2016

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie   PAŹDZIERNIK      Data Zadanie  Odpowiedzialni 01.10.2016 Święto szkoły, uroczystość ślubowania klas pierwszych (godz. 9:00), zebrania z rodzicami Dyrekcja, wszyscy n-le 01.10.2016 Bytowanie klas II, marsz kondycyjny  Nauczyciele szkolenia służb mundurowych październik „Młode Ratajki” Pedagog, wychowawcy 13.10.2016 godz. 8:45 Apel okolicznościowy z …

Pokaż strony »

listopad 2016

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie   LISTOPAD Data Zadanie Odpowiedzialni 01.01.2016 Wszystkich Świętych 04.11.2016 Zebrania klasowe z rodzicami Wychowawcy 10.11.2016 godzina 13.00 Apel okolicznościowy Szkolne obchody Święta Niepodległości Klasy I 11.11.2016 Święto Niepodległości, Udział młodzieży w obchodach w Kołobrzegu, Poczet Sztandarowy Nauczyciele szkolenia służb mundurowych   12.11.2016 Udział …

Pokaż strony »

grudzień 2016

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie   GRUDZIEŃ Data Zadanie  Odpowiedzialni 06.12.2016 Mikołajki Samorządy klasowe, MRI 09.12.2016 Zebrania klasowe z rodzicami, informacja o ocenach cząstkowych i zagrożeniach Nauczyciele, wychowawcy 13.12.2016 Rocznica Stanu Wojennego N-le historii Grudzień Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej i w Domu Dziecka Samorząd szkolny, wolontariusze 13.12. …

Pokaż strony »

styczeń 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie   STYCZEŃ Data Zadanie Odpowiedzialni 06.01.2017 Trzech Króli (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)   09-12.01.2017 Próbny egzamin maturalny – komunikat Dyrektora OKE w Poznaniu ·        09.01.2017  język polski ·        10.01.2017  matematyka Wicedyrektor, zespoły nadzorujące 15.01.2017 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Samorząd Szkolny …

Pokaż strony »

luty 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie   LUTY Data Zadanie Odpowiedzialni 03.02.2017 Zebranie z rodzicami uczniów (podsumowanie I semestru) Spotkanie z Dyrektorem szkoły, listy gratulacyjne dla rodziców uczniów wyróżniających, Zebrania klasowe   Dyrekcja, wychowawcy 08.02.2017 Rada pedagogiczna analityczna Dyrekcja, nauczyciele 13.02 – 26.02.2017 Ferie zimowe 27.02.2017 Zebranie zespołu wychowawczego …

Pokaż strony »

marzec 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie   MARZEC Data Zadanie Odpowiedzialni 01.03.2017 Zebranie zespołów przedmiotowych: Szkolne plany nauczania, Szkolny zestaw programów i podręczników, Omówienie wyników matur próbnych, Oferta edukacyjna Przewodniczący zespołów 02.03.2017 Rada pedagogiczna organizacyjna: Szkolny zestaw programów i podręczników, Omówienie wyników matur próbnych, Oferta edukacyjna szkoły, Powołanie zespołu …

Pokaż strony »

kwiecień 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie   KWIECIEŃ Data Zadanie Odpowiedzialni 13.04 -18.04.2017 Wiosenna przerwa świąteczna Najpóźniej do 06.04.2017 Przekazanie przez absolwentów przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego bibliografii do prezentacji tematu z języka polskiego i planu prezentacji   Wicedyrektor 12.04.2017 Rada pedagogiczna organizacyjna: Omówienie procedur maturalnych Przeszkolenie zespołów nadzorujących i przedmiotowych …

Pokaż strony »

maj 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie   MAJ Data Zadanie Odpowiedzialni 01.05.2017 Święto Pracy 02.05.2017 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 0d 02.05.2017 Praktyka zawodowa II klas mundurowych Dyrekcja, wychowawcy 03.05.2017 Święto Konstytucji 3 Maja 04.05.2017 Matura pisemna z języka polskiego              (dla kl. I i II dzień wolny od zajęć) …

Pokaż strony »

czerwiec 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie   CZERWIEC Data Zadanie Odpowiedzialni 05.06.2017 Zebranie zespołu wychowawczego: Realizacja planu pracy i wnioski do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 Przewodniczący zespołu 06.06.2017 Zebranie zespołów przedmiotowych: Realizacja planów pracy zespołów i  wnioski do realizacji zespołów w roku szkolnym 2017/2018 Przewodniczący zespołów 07.06.2017 Podanie …

Pokaż strony »

lipiec – sierpień 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie   LIPIEC – SIERPIEŃ HARMONOGRAM PRACY SIERPIEŃ 2017 DATA godz. ZADANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE 21.08.2017 r. godz. 10:00 Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna Dyrekcja 22.08.2017 r. godz. 9:00 Egzamin maturalny, sesja poprawkowa MATEMATYKA Dyrekcja, Zespoły nadzorujące Przewodniczący: – mgr A. Biernat Członkowie komisji: – mgr A. …

Pokaż strony »

Uczniowie Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja z Gościna wezmą udział w praktykach zagranicznych.

 

Projekt „Euto odlot! – Europejskie doświadczenia  zawodowe techników lotniskowych służb operacyjnych” zakłada odbycie przez  uczniów Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie praktyki zawodowej w Saragossie w Hiszpanii. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe kompetencje zawodowe, społeczne oraz językowe.

Ponadto wyjazd zagraniczny umożliwi uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy, wesprze ich zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwi na różnice kulturowe. Wyjazd na praktyki odbędzie się w lipcu 2018 i 2019 roku

Zjazd Absolwentów – 45 lecie

30 września 2017 r.  ZS im. Macieja Rataja w Gościnie

obchodzi Jubileusz 45 – lecia istnienia szkoły.       

 W związku z tą uroczystością organizujemy  

Zjazd Absolwentów, na który zapraszamy:

 Absolwentów Szkoły, byłych Dyrektorów,

 Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

 

Zjazd – informacje

Harmonogram prac na sierpień i terminy egzaminów poprawkowych

ZOBACZ