Kadra pedagogiczna

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M.RATAJA W GOŚCINIE

( ROK SZKOLNY 2016/2017)

Imię i nazwisko
Stanowisko
e-mail
Halina Schulz-Tkacz Dyrektor dyrektor@zsgoscino.pl
Katarzyna Zienkiewicz  Wicedyrektor  
Wioleta Kalinowska Kierownik Internatu
X
Bajko Zofia bibliotekarz , język polski
Balza-Plucińska Ewa WF , wychowawca I Lp
Banachowicz Grzegorz wychowawca w internacie, informatyka
g.banachowicz@zsgoscino.pl
Bernaś Małgorzata język polski , historia
Bernaś Mieczysław historia
Biernat Anna język polski,
Boroń Aleksandra wychowawca w internacie
Cebula Dorota matematyka , wychowawca II Lp
Ćwirko Dariusz administrator sieci komputerowej
Dołowy Waldemar po Kierownik internatu
Dymecki Jerzy szkolenie strażackie
Dzierkowski Wojciech język niemiecki, wychowawca I TL
Harłukowicz Arkadiusz edukacja dla bezpieczeństwa , szkolenie wojskowe
Hrynchyshyn Nataliya język angielski ,
Jezierski Ryszard edukacja dla bezpieczeństwa , WF , szkolenie wojskowe
Kaczor Włodzimierz wychowawca w internacie
Kalinowska Joanna chemia , fizyka , wychowawca I Lwb
Kitowski Jerzy szkolenie policyjne
Kowalewski Daniel wychowawca w internacie
Litarowicz Ewa wychowawca w internacie
Marecki Mariusz szkolenie policyjne
Markowska Małgorzata wychowawca w internacie , etyka
Matysiak Kinga wychowawca w internacie
Michalski Marek wychowawca w internacie
Mrozek Aleksandra język niemiecki, wychowawca III La
Nowików Anna język niemiecki ,
Olszak Grażyna wychowawca świetlicy
Pałaszewska Karolina wychowawca w internacie
Piotrowski Seweryn judo
Plewako Krzysztof historia, koło modelarskie
Płaczek Marcin język angielski , wychowawca II Lwg
Siewior Marta język polski , wiedza o kulturze , wychowawca       II Lps
Słoboda Anna WF , wychowawca I Lwa
Sosna Alina język angielski
Spanier Bogdan wychowawca w internacie
Steczkiewicz Anna religia
Szcześniak Ewa biologia , wychowawca III Lb
Szcześniak Grażyna podstawy przedsiębiorczości
Szoma Anna wychowawca w internacie
Szornak Aleksandra pedagog, informatyka
Dariusz Trzeciak szkolenie straży granicznej
Więckowska Wioletta język polski , wychowawca III Lc
Zaremba Zbigniew matematyka , wychowawca I Ls
Zienkiewicz Katarzyna geografia ,
Woźniak Artur przedmioty zawodowe – lotnictwo
Ziomko Jan informatyka

Uczniowie Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja z Gościna wezmą udział w praktykach zagranicznych.

 

Projekt „Euto odlot! – Europejskie doświadczenia  zawodowe techników lotniskowych służb operacyjnych” zakłada odbycie przez  uczniów Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie praktyki zawodowej w Saragossie w Hiszpanii. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabędą nowe kompetencje zawodowe, społeczne oraz językowe.

Ponadto wyjazd zagraniczny umożliwi uczestnikom poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęci do otwartości i współpracy, wesprze ich zdolności adaptacyjne oraz uwrażliwi na różnice kulturowe. Wyjazd na praktyki odbędzie się w lipcu 2018 i 2019 roku

Zjazd Absolwentów – 45 lecie

30 września 2017 r.  ZS im. Macieja Rataja w Gościnie

obchodzi Jubileusz 45 – lecia istnienia szkoły.       

 W związku z tą uroczystością organizujemy  

Zjazd Absolwentów, na który zapraszamy:

 Absolwentów Szkoły, byłych Dyrektorów,

 Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

 

Zjazd – informacje

Harmonogram prac na sierpień i terminy egzaminów poprawkowych

ZOBACZ