Kadra pedagogiczna

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M.RATAJA W GOŚCINIE

( ROK SZKOLNY 2018/2019)

Imię i nazwisko
Stanowisko
e-mail
Halina Schulz-Tkacz Dyrektor dyrektor@zsgoscino.pl
Katarzyna Zienkiewicz  Wicedyrektor  
Dołowy Waldemar Wicedyrektor  
Wioleta Kalinowska Kierownik Internatu  
X    
Artyński Paweł szkolenie strażackie  
Bajko Zofia bibliotekarz  
Banachowicz Grzegorz wychowawca w internacie
g.banachowicz@zsgoscino.pl
Bernaś Małgorzata język polski , historia  
Bernaś Mieczysław historia, geografia, wos  
Biernat Anna język polski, świetlica, wychowawca II Lwa
 
Boroń Aleksandra wychowawca w internacie  
Cebula Dorota matematyka , wychowawca I Lp  
Ćwikliński Dawid przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Ćwirko Dariusz wychowawca w internacie, administrator sieci komputerowej,  
Dołowy Waldemar świetlica  
Dylawerska Joanna wychowawca w internacie  
Dzierkowski Wojciech język niemiecki, wychowawca III TL  
Fulara Dorota język angielski, wychowawca II Lps  
Harłukowicz Arkadiusz  edukacja wojskowa, wychowanie fizyczne, wychowawca II Lwb  
Hrynchyshyn Nataliya język angielski , język niemiecki  
Ingielewicz Sylwia przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Jezierski Ryszard wychowanie fizyczne , edukacja wojskowa  
Kaczor Włodzimierz wychowawca w internacie  
Kalinowska Joanna chemia , fizyka , wdż,  wychowawca I Lw
 
Kowalewski Daniel wychowawca w internacie  
Litarowicz Ewa wychowanie fizyczne,  świetlicy  
Marecki Mariusz wychowawca w internacie, szkolenie policyjne  
Markowska Małgorzata wychowawca w internacie , etyka  
Matysiak Kinga wychowawca w internacie  
Michalski Marek podstawy przedsiębiorczości, wychowawca w internacie  
Myszkowska Agnieszka język angielski, język angielski zawodowy  
Nowików Anna język niemiecki , wychowawca II TL
 
Olszak Grażyna wychowawca w internacie  
Pałaszewska Karolina wychowawca w internacie  
Piotrowski Seweryn sztuki walki  
Siewior Marta język polski , wiedza o kulturze , wychowawca   I Ls
 
Słoboda Anna wychowanie fizyczne , biologia, wychowawca III Lwab  
Sosna Alina język angielski, wychowawca I TL
 
Steczkiewicz Anna religia  
Szcześniak Ewa biologia  
Szoma Anna pedagog  
Szornak Aleksandra pedagog, informatyka  
Dariusz Trzeciak szkolenie straży granicznej, wychowawca w internacie
 
Więckowska Wioletta język polski, wychowawca III Lp
 
Woźniak Artur przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Wroński Ryszard Edukacja wojskowa, edukacja dla bezpieczeństwa wychowawca w internacie  
Zaremba Zbigniew matematyka , wychowawca III Ls
 
Zaskórska Anna matematyka  
Zienkiewicz Katarzyna geografia ,  
Żyśko Michał przedmioty zawodowe – lotnictwo  

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Wrzesień 2019 – żywienie 294,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

Październik 2019 – żywienie 322,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

Listopad 2019 – żywienie 280,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł