Kadra pedagogiczna

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M.RATAJA W GOŚCINIE

( ROK SZKOLNY 2019/2020)

Imię i nazwisko
Stanowisko
e-mail
Halina Schulz-Tkacz Dyrektor dyrektor@zsgoscino.pl
Katarzyna Zienkiewicz  Wicedyrektor  
Dołowy Waldemar Wicedyrektor  
Wioleta Kalinowska Kierownik Internatu  
X    
Artyński Paweł szkolenie strażackie  
Bajko Zofia bibliotekarz  
Balza – Plucińska Ewa wychowanie fizyczne  
Banachowicz Grzegorz wychowawca w internacie, bezpieczeństwo i higiena pracy
g.banachowicz@zsgoscino.pl
Bernaś Małgorzata język polski , historia  
Bernaś Mieczysław historia, geografia, wos  
Bieńko Edyta plastyka  
Biernat Anna język polski, wychowawca w internacie, wychowawca III Lwa
 
Boroń Aleksandra wychowawca w internacie  
Cebula Dorota matematyka , wychowawca II Lp  
Ćwikliński Dawid przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Ćwirko Dariusz wychowawca w internacie, administrator sieci komputerowej,  
Dejer Michał    
Demska Agnieszka matematyka  
Dołowy Waldemar świetlica  
Dyduch Wiesław    
Dylawerska Joanna wychowawca w internacie  
Dzierkowski Wojciech język niemiecki, wychowawca IV TL  
Fulara Dorota język angielski, wychowawca III Lps  
Guga Agnieszka język angielski  
Harłukowicz Arkadiusz  edukacja wojskowa, wychowanie fizyczne, wychowawca III Lwb  
Hrynchyshyn Nataliya język angielski , język niemiecki  
Ingielewicz Sylwia przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Jezierski Ryszard wychowanie fizyczne , edukacja wojskowa  
Kaczor Włodzimierz wychowawca w internacie  
Kalinowska Joanna chemia , fizyka , wdż,  wychowawca II Lw
 
Kawczyńska Magdalena psycholog  
Kitowski Jerzy wychowanie fizyczne, szkolenie policyjne  
Kuchnio Kamil przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Kurys- Dzierkowska Katarzyna język niemiecki, wychowawca I TL
 
Marecki Mariusz wychowawca w internacie, szkolenie policyjne  
Markowska Małgorzata wychowawca w internacie , etyka  
Matysiak Kinga wychowawca w internacie  
Michalski Marek podstawy przedsiębiorczości, wychowawca w internacie  
Myszkowska Agnieszka język angielski, język angielski zawodowy  
Nowików Anna język niemiecki , wychowawca III TL
 
Myszyński Paweł    
Okulińska Beata szkolenie straży granicznej, wychowawca w internacie  
Olszak Grażyna wychowawca w internacie  
Pałaszewska Karolina wychowawca w internacie, świetlica  
Piotrowski Seweryn sztuki walki  
Siewior Marta język polski , wiedza o kulturze , wychowawca   II Ls
 
Słoboda Anna wychowanie fizyczne , biologia, wychowawca II TL  
Steczkiewicz Anna religia  
Szcześniak Ewa biologia  
Szoma Anna pedagog  
Szornak Aleksandra pedagog, informatyka  
Dariusz Trzeciak szkolenie straży granicznej, wychowawca w internacie
 
Więckowska Wioletta język polski, wychowawca I Lp
 
Wojciechowski Dariusz wychowawca w internacie  
Woźniak Artur przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Wroński Ryszard Edukacja wojskowa, edukacja dla bezpieczeństwa wychowawca w internacie  
Zalewski Mirosław szkolenie strażackie  
Zaremba Zbigniew matematyka , wychowawca I Ls
 
Zaskórska Anna matematyka  
Zienkiewicz Katarzyna geografia ,  
Żyśko Michał przedmioty zawodowe – lotnictwo  

 

Informacje dotyczące Klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego

Ważne terminy
SPRAWDŹ
 

Dzień dobry,
od 12 do 25 marca 2020 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Proszę Państwa o dopilnowanie swoich dzieci, aby w tym czasie nie przebywali w miejscach publicznych, unikali wszelkich zgromadzeń a czas wykorzystali na naukę i nadrabianie zaległości.
Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny Librus przekażą zadania dla uczniów.
Przypominam o konieczności zachowania zasad higieny (częste mycie rąk, dezynfekcja pomieszczeń).
Internat jest czynny do 12.03.2020 r. do godz. 12:00. Uczniowie mają zabezpieczone posiłki – kolację w dniu dzisiejszym i śniadanie jutro.
W razie pytań prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły tel. 94 35 12 133.
Halina Schulz-Tkacz – Dyrektor Szkoły

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Czerwiec 2020 – zakwaterowanie 30,00 zł

 

 

UWAGA

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo rodziców oraz pracowników Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie – Dyrektor Szkoły informuje, że  od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania ogranicza  kontakty osobiste w szkole. Istnieje możliwość kontaktu w nagłych wypadkach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.  tel./faks 94-35-12-133

 

ŚREDNIAK, GOŚCINO, ZESPÓŁ SZKÓŁ