Kadra pedagogiczna

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M.RATAJA W GOŚCINIE

( ROK SZKOLNY 2020/2021)

Imię i nazwisko
Stanowisko
e-mail
Halina Schulz-Tkacz Dyrektor dyrektor@zsgoscino.pl
Katarzyna Zienkiewicz  Wicedyrektor  
Dołowy Waldemar Wicedyrektor  
Wioleta Kalinowska Kierownik Internatu  
X    
Bajko Zofia bibliotekarz  
Balza – Plucińska Ewa wychowanie fizyczne, wychowawca II pG  
Banachowicz Grzegorz wychowawca w internacie, informatyka, bezpieczeństwo i higiena pracy
g.banachowicz@zsgoscino.pl
Bernaś Małgorzata język polski , historia  
Bernaś Mieczysław historia, geografia, wos  
Bieńko Edyta plastyka  
Biernat Anna język polski,wychowawca I Lw (opw)
 
Blechacz Paweł Wychowawca w internacie  
Boroń Aleksandra wychowawca w internacie  
Cebula Dorota matematyka , wychowawca III Lp  
Ćwikliński Dawid przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Ćwirko Dariusz wychowawca w internacie, informatyka,administrator sieci komputerowej,  
Dejer Michał zajęcia pozalekcyjne – drony  
Dołowy Waldemar edukacja wojskowa  
Dyduch Wiesław zajęcia pozalekcyjne – szkolenie operatorów łączności radiowej  
Dzierkowski Wojciech język niemiecki, język obcy zawodowy, wychowawca I TL  
Guga Agnieszka język angielski, wychowawca I Lps  
Hrynchyshyn Nataliya język angielski , język niemiecki  
Ingielewicz Sylwia przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Jezierski Ryszard wychowanie fizyczne , edukacja wojskowa  
Kaczor Włodzimierz wychowawca w internacie  
Kalinowska Joanna chemia , fizyka , wdż,  wychowawca III Lw
 
Kawczyńska Magdalena psycholog  
Kitowski Jerzy wychowanie w internacie, edukacja policyjna  
Krajewski Jakub język angielski  
Kuchnio Kamil przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Kulon Katarzyna język angielski  
Kurys- Dzierkowska Katarzyna język niemiecki, wychowawca II TL
 
Marecki Mariusz wychowawca w internacie, edukacja policyjna  
Markowska Małgorzata wychowawca w internacie , etyka  
Matysiak Kinga wychowawca w internacie  
Michalski Marek podstawy przedsiębiorczości, wychowawca w internacie  
Nowików Anna język niemiecki , wychowawca IV TL
 
Malinowska Ewa pedagog, świetlica  
Myszyński Paweł rewalidacja  
Okulińska Beata szkolenie straży granicznej, wychowawca w internacie  
Pałaszewska Karolina wychowawca w internacie  
Piotrowski Seweryn sztuki walki  
Regel Anna geografia  
Rzewucka Dorota WOS, historia  
Siewior Marta język polski ,  logopedia, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wychowawca   III Ls
 
Słoboda Anna wychowanie fizyczne , wychowawca III TL  
Steczkiewicz Anna religia  
Szcześniak Ewa biologia  
Szoma Anna pedagog, świetlica  
Szopik Agnieszka historia, język niemiecki , wychowawca klasy II LwG  
Tyryk Mariia język angielski  
Więckowska Wioletta język polski, wychowawca II Lp
 
Wojciechowski Dariusz wychowawca w internacie  
Wroński Ryszard edukacja dla bezpieczeństwa wychowawca w internacie  
Zalewski Mirosław szkolenie strażackie  
Zaremba Zbigniew matematyka , wychowawca II LwP
 
Zaskórska Anna matematyka  
Zienkiewicz Katarzyna geografia , podstawy przedsiębiorczości  
Żyśko Michał przedmioty zawodowe – lotnictwo  

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Czerwiec 2021  – wyżywienie – 238,00zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Proszę śledzić  informację na bieżąco 

 

ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA DZIEŃ OTWARTY DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE

W DNIU 08 CZERWCA 2021 r. o godz. 10.00

ZOSTANIECIE ZAPOZNANI Z CHARAKTERYSTYKĄ PRACY W ZAWODACH:
-żołnierza,
– policjanta, technika kryminalistyki,
-strażaka w tym pracownika lotniskowej służby ratowniczo gaśniczej,
-funkcjonariusza Straży Granicznej,
-Technika Lotniskowych służb operacyjnych.
 
Przewidujemy dużo atrakcji a na zakończenie posmakujemy wojskowej grochówki. Pamiętajcie koniecznie zabierzcie ze sobą rodziców, Oni są Waszymi najlepszymi doradcami !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY