Kadra pedagogiczna

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M.RATAJA W GOŚCINIE

( ROK SZKOLNY 2017/2018)

Imię i nazwisko
Stanowisko
e-mail
Halina Schulz-Tkacz Dyrektor dyrektor@zsgoscino.pl
Katarzyna Zienkiewicz  Wicedyrektor  
Dołowy Waldemar Wicedyrektor  
Wioleta Kalinowska Kierownik Internatu  
X    
Artyński Paweł szkolenie strażackie  
Bajko Zofia bibliotekarz , język polski  
Balza-Plucińska Ewa WF , wychowawca II Lp  
Banachowicz Grzegorz wychowawca w internacie
g.banachowicz@zsgoscino.pl
Bernaś Małgorzata język polski , historia  
Bernaś Mieczysław historia  
Biernat Anna język polski, wychowawca I Lwa
 
Boroń Aleksandra wychowawca w internacie  
Cebula Dorota matematyka , wychowawca III Lp  
Ciechomski Piotr przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Ćwirko Dariusz administrator sieci komputerowej  
Dzierkowski Wojciech język niemiecki, wychowawca II TL  
Fulara Dorota język angielski  
Harłukowicz Arkadiusz edukacja dla bezpieczeństwa , szkolenie wojskowe, W-F, wychowawca I Lwb  
Hrynchyshyn Nataliya język angielski , język niemiecki  
Jezierski Ryszard  WF , szkolenie wojskowe  
Kaczor Włodzimierz wychowawca w internacie  
Kalinowska Joanna chemia , fizyka , wychowawca II Lwb
 
Kitowski Jerzy szkolenie policyjne  
Kowalewski Daniel wychowawca w internacie  
Litarowicz Ewa wychowawca świetlicy  
Marecki Mariusz wychowawca w internacie, szkolenie policyjne  
Markowska Małgorzata wychowawca w internacie , etyka  
Matysiak Kinga wychowawca w internacie  
Michalski Marek podstawy przedsiębiorczości, wychowawca w internacie  
Nowików Anna język niemiecki , wychowawca I TL
 
Pałaszewska Karolina wychowawca w internacie  
Piotrowski Seweryn judo  
Plewako Krzysztof historia, koło modelarskie  
Płaczek Marcin język angielski , wychowawca III Lwg  
Siewior Marta język polski , wiedza o kulturze , wychowawca       III Lps
 
Słoboda Anna WF , wychowawca II Lwa  
Sosna Alina język angielski
 
Steczkiewicz Anna religia  
Szcześniak Ewa biologia  
Szoma Anna pedagog  
Szornak Aleksandra pedagog, informatyka  
Dariusz Trzeciak szkolenie straży granicznej  
Więckowska Wioletta język polski
 
Woźniak Artur przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Wroński Ryszard Edukacja wojskowa, wychowawca w internacie  
Zaremba Zbigniew matematyka , wychowawca II Ls
 
Zaskórska Anna matematyka  
Zienkiewicz Katarzyna geografia ,  
Woźniak Artur przedmioty zawodowe – lotnictwo