Kadra pedagogiczna

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M.RATAJA W GOŚCINIE

( ROK SZKOLNY 2016/2017)

Imię i nazwisko
Stanowisko
e-mail
Halina Schulz-Tkacz Dyrektor dyrektor@zsgoscino.pl
Katarzyna Zienkiewicz  Wicedyrektor  
Wioleta Kalinowska Kierownik Internatu
X
Bajko Zofia bibliotekarz , język polski
Balza-Plucińska Ewa WF , wychowawca I Lp
Banachowicz Grzegorz wychowawca w internacie, informatyka
g.banachowicz@zsgoscino.pl
Bernaś Małgorzata język polski , historia
Bernaś Mieczysław historia
Biernat Anna język polski,
Boroń Aleksandra wychowawca w internacie
Cebula Dorota matematyka , wychowawca II Lp
Ćwirko Dariusz administrator sieci komputerowej
Dołowy Waldemar po Kierownik internatu
Dymecki Jerzy szkolenie strażackie
Dzierkowski Wojciech język niemiecki, wychowawca I TL
Harłukowicz Arkadiusz edukacja dla bezpieczeństwa , szkolenie wojskowe
Hrynchyshyn Nataliya język angielski ,
Jezierski Ryszard edukacja dla bezpieczeństwa , WF , szkolenie wojskowe
Kaczor Włodzimierz wychowawca w internacie
Kalinowska Joanna chemia , fizyka , wychowawca I Lwb
Kitowski Jerzy szkolenie policyjne
Kowalewski Daniel wychowawca w internacie
Litarowicz Ewa wychowawca w internacie
Marecki Mariusz szkolenie policyjne
Markowska Małgorzata wychowawca w internacie , etyka
Matysiak Kinga wychowawca w internacie
Michalski Marek wychowawca w internacie
Mrozek Aleksandra język niemiecki, wychowawca III La
Nowików Anna język niemiecki ,
Olszak Grażyna wychowawca świetlicy
Pałaszewska Karolina wychowawca w internacie
Piotrowski Seweryn judo
Plewako Krzysztof historia, koło modelarskie
Płaczek Marcin język angielski , wychowawca II Lwg
Siewior Marta język polski , wiedza o kulturze , wychowawca       II Lps
Słoboda Anna WF , wychowawca I Lwa
Sosna Alina język angielski
Spanier Bogdan wychowawca w internacie
Steczkiewicz Anna religia
Szcześniak Ewa biologia , wychowawca III Lb
Szcześniak Grażyna podstawy przedsiębiorczości
Szoma Anna wychowawca w internacie
Szornak Aleksandra pedagog, informatyka
Dariusz Trzeciak szkolenie straży granicznej
Więckowska Wioletta język polski , wychowawca III Lc
Zaremba Zbigniew matematyka , wychowawca I Ls
Zienkiewicz Katarzyna geografia ,
Woźniak Artur przedmioty zawodowe – lotnictwo
Ziomko Jan informatyka