«

»

Sie 10

HARMONOGRAM PRACY – SIERPIEŃ 2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

 

LIPIEC – SIERPIEŃ

HARMONOGRAM PRACY

SIERPIEŃ 2017

DATA

godz.

ZADANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE
21.08.2017 r.

godz. 10:00

Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna

Dyrekcja
22.08.2017 r.

godz. 9:00

Egzamin maturalny, sesja poprawkowa

MATEMATYKA

Dyrekcja,

Zespoły nadzorujące

Przewodniczący:

– mgr A. Biernat

Członkowie komisji:

– mgr A. Sosna

– mgr N. Hrynchyshyn

– mgr K. Monastyrska

22.08.2017 r.

godz. 9:00

Egzamin maturalny, sesja poprawkowa

JĘZYK ANGIELSKI (pisemny)

Dyrekcja,

Zespoły nadzorujące

Przewodniczący:

– mgr A. Szornak

Członkowie komisji:

– mgr A. Słoboda

– mgr G. Ulikowska

23.08.2017 r.

godz. 11:00

Egzamin maturalny, sesja poprawkowa

JĘZYK NIEMIECKI (ustny)

Dyrekcja

Zespoły przedmiotowe:

– dr E. Kazimierska

– mgr K. Kurys-Dzierkowska

25.08.2017 r.

godz. 9:00

Egzamin maturalny, sesja poprawkowa

JĘZYK ANGIELSKI (ustny)

Dyrekcja

Zespoły przedmiotowe:

– mgr M. Mężyński

– mgr M. Płaczek

Egzaminy poprawkowe

dla uczniów klas I , II i III (w roku szkolnym 2016/17)

23.08.2017 r.

godz. 9:00

Język niemiecki Zespoły egzaminacyjne:

– mgr K. Kurys-Dzierkowska

– mgr W. Dzierkowski

24.08.2017 r.

Godz. 9:00

Matematyka Zespoły egzaminacyjne:

– mgr D. Cebula

– mgr inż. Z. Zaremba

25.08.2017 r.

Godz. 10:00

Język angielski Zespoły egzaminacyjne:

– mgr A. Sosna

– mgr M. Płaczek

28.08.2017 r.

Godz. 9:00

Język polski Zespoły egzaminacyjne:

– mgr M. Bernaś

– mgr M. Siewior

– mgr W. Więckowska

 
29.08.2017 r.

Godz. 10:00

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna Dyrekcja,

Wychowawcy klas

29.08.2017 r.

Godz. 12:30

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa „Bezpieczna Szkoła” Dyrekcja
01.09.2017 r.

Godz. 10:00

Rada Pedagogiczna Organizacyjna Dyrekcja
01-03.09.2017r. WEEKEND INTEGRACYJNY  DLA KLAS I Dyrekcja,

Wychowawcy klas I,

Nauczyciele formacji mundurowych

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Październik 2020 – wyżywienie 276,50 zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Od września nie ma śniadań poniedziałki.

Zabezpieczyć dziecko w such prowiant.

Drodzy Rodzice,

szkoła przygotowuje się do wprowadzenia nauczania hybrydowego. Czekamy na regulacje prawne, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie szkoły i dzienniku Librus.
W przypadku braku rozporządzenia MEN dotyczącego organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym zajęcia od poniedziałku odbędą się bez zmian (według planu zajęć tzw.kolorowego).
Młodzież do internatu przyjmowana jest w niedzielę od godz. 16:00.

Z wyrazami szacunku
Halina Schulz-Tkacz
Dyrektor Szkoły