Galeria

  • Galeria »
  • Wycieczka do zakładu karnego

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Grudzień 2019 – żywienie 210,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł