Zmiany w harmonogramie

A. Słoboda – z poniedziałku 02.12.2019 na czwartek 05.12.2019  godz. 17.00-17.45

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Grudzień 2019 – żywienie 210,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł