Egzaminy zewnętrzne

OGŁOSZENIE

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ( www.cke.edu.pl )
ORAZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU ( www.oke.poznan.pl )

 

MATURA 2017

Nowa formuła – obowiązuje absolwentów od roku szkolnego 2014/15 (oraz absolwentów szkół średnich sprzed 2005r.)
Stara formuła – obowiązuje absolwentów z lat 2004/05-2013/14

WAŻNE TERMINY

  • 30 września 2016r. – termin składania wstępnych deklaracji maturalnych i dokumentów będących podstawą dostosowań.
  • 7 lutego 2017r. – termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych i uzupełniania dokumentów będących podstawą dostosowań.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

INNE WAŻNE INFORMACJE