Egzaminy zewnętrzne

OGŁOSZENIE

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ( www.cke.edu.pl )
ORAZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU ( www.oke.poznan.pl )

 

MATURA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

WAŻNE TERMINY:

 • 1 października 2018 r. – termin składania wstępnych deklaracji maturalnych i dokumentów potwierdzających  dostosowania (nie obowiązuje absolwentów z lat 2014/15-2017/18).
 • 7 lutego 2019 r. – termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych i uzupełniania dokumentów do dostosowań.
  Ze względu na ferie zimowe przypadające w terminie 28.01.-10-02. najlepiej deklaracje wypełnić do 25 stycznia!

Jeśli zdający złożył wyłącznie deklarację wstępną, staje się ona deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2019 r.

 

FORMUŁA EGZAMINU:

„Nowa” formuła – obowiązuje absolwentów od roku szkolnego 2014/15 (oraz absolwentów szkół średnich sprzed 2005r.)

„Stara” formuła – obowiązuje absolwentów z lat 2004/05-2013/14.

Uwaga! Egzamin maturalny w starej formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum uzupełniającego. Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu w „nowej” formule w pełnym zakresie.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Informator maturalny

 informacje dot. egzaminu w starej i nowej formule

 1. Deklaracja 1a_N dla absolwentów 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017 oraz 2015/2016 i 2014/2015

Deklaracja do pobrania

 1. Deklaracja 1d_S dla absolwentów z lat 2004/2005 – 2013/2014

Deklaracja do pobrania

 1. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin

komunikat_o_przyborach_e8_eg_em_2019.pdf

 1. Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego

komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2019_p_0.pdf

 1. Opłata za egzamin maturalny
 2. Opłata za egzamin

 

 

 

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2019 roku

 Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
6 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
7 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp  język łaciński i kultura antyczna – pr
8 środa język angielski – pp   język angielski – pr  język angielski – dj*
9 czwartek matematyka – pr filozofia – pp filozofia – pr
10 piątek biologia – pp  biologia – pr wiedza o społeczeństwie – pp   wiedza o społeczeństwie – pr
11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedziałek chemia – pp chemia – pr informatyka – pp informatyka – pr
14 wtorek język niemiecki – pp   język niemiecki – pr  język niemiecki – dj
15 środa geografia – pp geografia – pr historia sztuki – pp  historia sztuki – pr
16 czwartek język rosyjski – pp  język rosyjski – pr  język rosyjski – dj
17 piątek język francuski – pp  język francuski – pr  język francuski – dj
18, 19 – sobota, niedziela
20 poniedziałek fizyka i astronomia – pp   fizyka i astronomia / fizyka – pr historia – pp   historia – pr
21 wtorek język hiszpański – pp  język hiszpański – pr  język hiszpański – dj
22 środa język włoski – pp język łemkowski – pp język łemkowski – pr język włoski – pr  język włoski – dj
23 czwartek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr języki mniejszości narodowych – pr wiedza o tańcu – pp  wiedza o tańcu – pr historia muzyki – pp  historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.      

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Wrzesień 2019 – żywienie 294,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

Październik 2019 – żywienie 322,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

Listopad 2019 – żywienie 280,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł