Egzaminy zewnętrzne

OGŁOSZENIE

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ( www.cke.gov.pl )
ORAZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU ( www.oke.poznan.pl )

 

MATURA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

WAŻNE TERMINY:

  • 30 września 2019 r. – termin składania wstępnych deklaracji maturalnych i dokumentów potwierdzających  dostosowania (nie obowiązuje absolwentów z lat 2014/15-2017/18).
  • 7 lutego 2020 r. – termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych

Jeśli zdający złożył wyłącznie deklarację wstępną, staje się ona deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2019 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.Deklaracja 1a_N

Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego
(2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie
(3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019

Deklaracja do pobrania

2.Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin

komunikat_o_przyborach_e8_eg_em_2020.pdf

3.Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego

komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2020_p_0.pdf

4.Opłata za egzamin maturalny

Opłata za egzamin

 
Wewnętrzna instrukcja maturalna

 

 

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2020 roku

 Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
5 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp  język łaciński i kultura antyczna – pr
6 środa język angielski – pp   język angielski – pr  język angielski – dj*
7 czwartek matematyka – pr filozofia – pp filozofia – pr
8 piątek biologia – pp  biologia – pr wiedza o społeczeństwie – pp   wiedza o społeczeństwie – pr
9, 10 – sobota, niedziela
11 poniedziałek chemia – pp chemia – pr informatyka – pp informatyka – pr
12 wtorek język niemiecki – pp   język niemiecki – pr  język niemiecki – dj
13 środa geografia – pp geografia – pr historia sztuki – pp  historia sztuki – pr
14 czwartek język rosyjski – pp  język rosyjski – pr  język rosyjski – dj
15 piątek język francuski – pp  język francuski – pr  język francuski – dj
16, 17 – sobota, niedziela
18 poniedziałek fizyka i astronomia – pp   fizyka i astronomia / fizyka – pr historia – pp   historia – pr
19 wtorek język hiszpański – pp  język hiszpański – pr  język hiszpański – dj
20 środa język włoski – pp język łemkowski – pp język łemkowski – pr język włoski – pr  język włoski – dj
21 czwartek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr języki mniejszości narodowych – pr wiedza o tańcu – pp  wiedza o tańcu – pr historia muzyki – pp  historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.      

 

Informacje dotyczące Klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego

Ważne terminy
SPRAWDŹ
 

Dzień dobry,
od 12 do 25 marca 2020 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Proszę Państwa o dopilnowanie swoich dzieci, aby w tym czasie nie przebywali w miejscach publicznych, unikali wszelkich zgromadzeń a czas wykorzystali na naukę i nadrabianie zaległości.
Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny Librus przekażą zadania dla uczniów.
Przypominam o konieczności zachowania zasad higieny (częste mycie rąk, dezynfekcja pomieszczeń).
Internat jest czynny do 12.03.2020 r. do godz. 12:00. Uczniowie mają zabezpieczone posiłki – kolację w dniu dzisiejszym i śniadanie jutro.
W razie pytań prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły tel. 94 35 12 133.
Halina Schulz-Tkacz – Dyrektor Szkoły

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Kwiecień 2020 – zakwaterowanie 60,00 zł

 

 

UWAGA

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo rodziców oraz pracowników Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie – Dyrektor Szkoły informuje, że  od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania ogranicza  kontakty osobiste w szkole. Istnieje możliwość kontaktu w nagłych wypadkach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.  tel./faks 94-35-12-133

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

 

30.04.2020r. godz. 10.00