Powrót do Egzaminy zewnętrzne

Matura

OGŁOSZENIE

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ( www.cke.gov.pl )
ORAZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU ( www.oke.poznan.pl )

 

MATURA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Ważny komunikat dla maturzystów!

W związku z wprowadzonymi zmianami w tegorocznej maturze prosimy o niezwłoczne zapoznanie się z załączonymi informacjami w celu podjęcia ostatecznej decyzji dotyczących wypełnienia deklaracji.

Aby otrzymać świadectwo w 2021 r., należy:‎

  1. przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz
  2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

W 2021 r. nie ma obowiązku:

  1. przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
  2. przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

– Informacje dla maturzystów 2021r. – 1.załącznik  Pobierz

– Informacje dla Absolwentów –  2.załącznik Pobierz

– Deklaracja – wariant A –  3.załącznik Pobierz

– Załącznik 30 –  4.załącznik Pobierz

 

 

WAŻNE TERMINY:

  • 30 września 2020 r. – termin składania wstępnych deklaracji maturalnych i dokumentów potwierdzających  dostosowania (nie obowiązuje absolwentów z lat 2014/15-2017/18).
  • 7 lutego 2021 r. – termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych

Jeśli zdający złożył wyłącznie deklarację wstępną, staje się ona deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2021 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.Deklaracja 1a_N

Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego
(2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie
(3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2019/2020

Deklaracja do pobrania

2.Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin

komunikat_o_przyborach_2021

3.Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego

komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2021

4.Opłata za egzamin maturalny

Opłata za egzamin

 
Wewnętrzna instrukcja maturalna

 

 

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Czerwiec 2021  – wyżywienie – 238,00zł – zakwaterowanie 70,00 zł

 

Proszę śledzić  informację na bieżąco 

 

ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA DZIEŃ OTWARTY DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE

W DNIU 08 CZERWCA 2021 r. o godz. 10.00

ZOSTANIECIE ZAPOZNANI Z CHARAKTERYSTYKĄ PRACY W ZAWODACH:
-żołnierza,
– policjanta, technika kryminalistyki,
-strażaka w tym pracownika lotniskowej służby ratowniczo gaśniczej,
-funkcjonariusza Straży Granicznej,
-Technika Lotniskowych służb operacyjnych.
 
Przewidujemy dużo atrakcji a na zakończenie posmakujemy wojskowej grochówki. Pamiętajcie koniecznie zabierzcie ze sobą rodziców, Oni są Waszymi najlepszymi doradcami !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY