Powrót do Egzaminy zewnętrzne

Matura

OGŁOSZENIE

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ( www.cke.gov.pl )
ORAZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU ( www.oke.poznan.pl )

Dla absolwentów, którzy nie zdali jednego z przedmiotów obowiązkowych mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu po złożeniu deklaracji zamieszczonej poniżej:
Termin złożenia deklaracji 12.07.2021 r.

– Deklaracja –  Pobierz

MATURA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Ważny komunikat dla maturzystów!

W związku z wprowadzonymi zmianami w tegorocznej maturze prosimy o niezwłoczne zapoznanie się z załączonymi informacjami w celu podjęcia ostatecznej decyzji dotyczących wypełnienia deklaracji.

Aby otrzymać świadectwo w 2022 r., należy:‎

  1. przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz
  2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

W 2022 r. nie ma obowiązku:

  1. przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
  2. przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

– Informacje dla maturzystów 2021r. – 1.załącznik  Pobierz

– Informacje dla Absolwentów –  2.załącznik Pobierz

– Deklaracja – wariant A –  3.załącznik Pobierz

– Załącznik 30 –  4.załącznik Pobierz

 

 

WAŻNE TERMINY:

  • 30 września 2020 r. – termin składania wstępnych deklaracji maturalnych i dokumentów potwierdzających  dostosowania (nie obowiązuje absolwentów z lat 2014/15-2017/18).
  • 7 lutego 2021 r. – termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych

Jeśli zdający złożył wyłącznie deklarację wstępną, staje się ona deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2021 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.Deklaracja 1a_N

Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego
(2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie
(3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2019/2020

Deklaracja do pobrania

2.Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin

komunikat_o_przyborach_2022

3.Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego

komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2022

4.Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2022

komunikat_o_egzaminie maturalnym_z_informatyki

5.Opłata za egzamin maturalny

Opłata za egzamin

 
Wewnętrzna instrukcja maturalna

 

 

 

Opłaty za internat

Listopad 2022
 wyżywienie – 342,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Grudzień 2022
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

13.10.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.
1.11.2022 we wtorek internat czynny będzie od godziny 16.00.
10.11.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

23-25.09.2022

30.09-02.10.2022

21-23.10.2022 (pozostają jedynie uczniowie biorący udział w bytowaniu)

04-06.11.2022

18-20.11.2022

02-04.12.2022