Powrót do Egzaminy zewnętrzne

Matura

OGŁOSZENIE

CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ( www.cke.gov.pl )
ORAZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU ( www.oke.poznan.pl )

Dla absolwentów, którzy nie zdali jednego z przedmiotów obowiązkowych mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu po złożeniu deklaracji zamieszczonej poniżej:
Termin złożenia deklaracji 12.07.2021 r.

– Deklaracja –  Pobierz

MATURA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Ważny komunikat dla maturzystów!

W związku z wprowadzonymi zmianami w tegorocznej maturze prosimy o niezwłoczne zapoznanie się z załączonymi informacjami w celu podjęcia ostatecznej decyzji dotyczących wypełnienia deklaracji.

Aby otrzymać świadectwo w 2021 r., należy:‎

  1. przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz
  2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

W 2021 r. nie ma obowiązku:

  1. przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
  2. przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

– Informacje dla maturzystów 2021r. – 1.załącznik  Pobierz

– Informacje dla Absolwentów –  2.załącznik Pobierz

– Deklaracja – wariant A –  3.załącznik Pobierz

– Załącznik 30 –  4.załącznik Pobierz

 

 

WAŻNE TERMINY:

  • 30 września 2020 r. – termin składania wstępnych deklaracji maturalnych i dokumentów potwierdzających  dostosowania (nie obowiązuje absolwentów z lat 2014/15-2017/18).
  • 7 lutego 2021 r. – termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych

Jeśli zdający złożył wyłącznie deklarację wstępną, staje się ona deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2021 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.Deklaracja 1a_N

Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego
(2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie
(3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2019/2020

Deklaracja do pobrania

2.Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin

komunikat_o_przyborach_2021

3.Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego

komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2021

4.Opłata za egzamin maturalny

Opłata za egzamin

 
Wewnętrzna instrukcja maturalna

 

 

 

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Styczeń 2022
 wyżywienie – 199,50 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Luty 2022
 wyżywienie – 147,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Nastąpiła zmiana wydawania obiadu
w piątek na 12.30 do 14.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

14-16.01.2022
18-20.02.2022