Edukacja wojskowa

Na dzisiejszych zajęciach Edukacji Wojskowej klasa III WP odbyła zajęcia na strzelnicy sportowej na terenie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów strzelectwa z Kołobrzeskiego Klubu Strzeleckiego – Jacka Niewęgłowskiego i Henryka Stranca. Kadeci strzelali z karabinu sportowego – odległość 50 m oraz pistoletu – odległość 25 m.

Dodatkowo realizowane były zagadnienia ze szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – zakładanie odzieży ochronnej OP 1 oraz doskonalili swoje umiejętności związane z budową karabinka AK 47. W ramach oddechu w zajęciach „ogrzewali” się z kiełbaską przy ognisku.

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do wstąpienia w nasze progi. NAPRAWDĘ WARTO !!!

Opłaty za internat

Listopad 2022
 wyżywienie – 342,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Grudzień 2022
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

13.10.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.
1.11.2022 we wtorek internat czynny będzie od godziny 16.00.
10.11.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

23-25.09.2022

30.09-02.10.2022

21-23.10.2022 (pozostają jedynie uczniowie biorący udział w bytowaniu)

04-06.11.2022

18-20.11.2022

02-04.12.2022