«

Maj 14

Dzień otwarty

Dzień Otwarty Szkoły

 

23 maja 2019

 

o godz.10.00

 

 

 

ZAPRASZAMY

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Maj 2019 – żywienie 204,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Czerwiec 2019 – żywienie 168,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł