Drodzy Maturzyści!

Przypominamy:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji warunkach domowych lub sama jest objęta kwarantanna lub izolacja domową.
 3. Na teren szkoły nie mogą wejść rodzice, osoby towarzyszące zdających.
 4. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy: urządzeń telekomunikacyjnych, książek, maskotek. Wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego przez zdającego grozi unieważnieniem egzaminu.

Zdający będzie mógł pozostawić rzeczy przed wejściem na egzamin:

– dla piszących w sali gimnastycznej – szatnia przy sali gimnastycznej

– dla piszących w sali nr 9 – sala nr 7

– dla piszących w internacie w stołówce – dyżurka internatu

– dla absolwentów z lat ubiegłych z LO piszących na III piętrze – w sali nr 13

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu dowód osobisty, długopis (lub pióro) z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie należy używać ołówka. Zdający korzystają z własnych przyborów.

ZDAJĄCY NIE MOGĄ POŻYCZAĆ PRZYBORÓW OD INNYCH ZDAJĄCYCH. Przybory i materiały pomocnicze, których zdający może używać zostały wymienione w komunikacie dyrektora CKE. Korzystanie z innych przyborów/materiałów grozi unieważnieniem egzaminu.

 1. Zdający może wnieść do sali małą butelkę wody, ale nie może stawiać jej na stoliku.
 2. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp min 1,5 metra.
 3. Przed wejściem dezynfekują ręce płynem.
 4. Zdający obowiązkowo zakrywają usta i noc zgięciem łokcia, kiedy kichają lub kaszlą.
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz w przypadkach gdy: podchodzi do nich nauczyciel, wychodzą do toalety, kończą pracę z arkuszem i wychodzą z sali.
 6. Przed skorzystaniem ze słownika podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego należy wcześniej zdezynfekować ręce płynem.
 7. Zdający są zobowiązani nie rozmawiać ze sobą na korytarzu czy przed szkołą a wrażeniami przed i po egzaminie podzielić się wykorzystując portale społecznościowe, telefon i inne komunikatory.
 8. W przypadku pogorszenia samopoczucia zdający natychmiast informuje o tym zespół nadzorujący.
 9. Na egzamin zdający zgłaszają się o godz. 8:15.
 10. Zdający są wpuszczani na egzamin różnymi wejściami (szczegółowe podziały poniżej):
 • wejście A – główne wejście do szkoły (dla piszących absolwentów LO na II piętrze)
 • wejście B – łącznik przy sali gimnastycznej (dla absolwentów LO z lat ubiegłych) – tylko podczas matematyki
 • wejście C – wejście do sali gimnastycznej od strony orlika (dla tegorocznych absolwentów LO)
 • wejście D – wejście do internatu (absolwenci technikum)

 

Powodzenia!

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Wrzesień 2021 
 wyżywienie – 280,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Październik 2021 
 wyżywienie – 255,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Nastąpiła zmiana wydawania obiadu
w piątek na 12.30 do 14.00

Nie będzie obiadów piątki podczas weekendów wyjazdowych.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

3-5.09.2021
17-19.09.2021
8-10.10.2021
22-24.10.2021