Dotacja dla liceum ogólnokształcącego.

W ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 nasza szkoła – liceum ogólnokształcące otrzymało dotację na:

 1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
 2. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  – zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  – zakup oprogramowania dla bibliotek,
  – zakup czytników e-booków,
  – zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
 3. realizację działań promujących czytelnictwo:
  – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  – organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;

Przyznana kwota dotacji wynosi 12000. Przystępując do programu szkoła musiała wnieść  wkład własny 3000. Razem do wydania – 15000 zł.

  Konieczne jest aby  szkoła  w trakcie realizacji programu:

 • przeznaczyła nie mniej niż 50% kwoty wsparcia na zakup książek;
 • zasięgnęła opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupów książek;
 • podjęła współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:
  a) planowanie zakupów książek,                                                                                    b) wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w bibliotekach szkolnych;
 • zorganizowała w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej;
 • uwzględniła tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 • zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • dostosowała organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie uczniom wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
 • uwzględniła potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

O wszystkich działaniach zrealizowanych przez szkołę w ramach NPRC poinformujemy po ich zakończeniu.

Opłaty za internat

Styczeń 2023
 wyżywienie – 360,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Luty 2023
 wyżywienie – 171,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Marzec 2023
 wyżywienie – 391,5,0 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

W dniu 29.01.2023 – niedziela internat czynny będzie od godz 9.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

20-21.01.2023

03-05.02.2023

10.-11.03.2023

24-25.03.2023 

21-22.04.2023

19-20.05.2023

02-03.06.2023

 

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 20.04.2023r.  od godz. 10.00

odbędzie się dzień otwarty szkoły .  

Serdecznie zapraszamy! 😊