Biblioteka

.

biblioBiblioteka  uwzględnia potrzeby czytelnicze i zainteresowania  uczniów i nauczycieli. Ze zbiorów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy i absolwenci szkoły                      

Najważniejsze zadania biblioteki:

 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie w nich nawyku czytania i uczenia się
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
 • promowanie czytelnictwa
 • współpraca z innymi bibliotekami                                                                                      

Godziny otwarcia:
           Poniedziałek – 7-14
           Wtorek – 7-13
           Środa – 7-13
           Czwartek – 7 – 14
           Piątek – 7-11

Zbiory ułożone są  wg UKD Księgozbiór o różnorodnej tematyce liczy ponad 16 tysięcy woluminów to:

 • Wydawnictwa informacyjne , słowniki, encyklopedie, leksykony
 • Lektury szkolne
 • Literatura piękna
 • Podręczniki
 • Literatura związana z kierunkami kształcenia
 • Literatura metodyczna
 • Programy edukacyjne multimedialne
 • Filmoteka Szkolna
 • Dokumenty szkolne                                                                                                            

 

W bibliotece można uzyskać informacje na temat matury, gromadzone są materiały dla maturzystów: opracowania, informatory, materiały z przykładowymi zadaniami maturalnymi, wzory bibliografii załącznikowej.                                                  

biblio1W szkole na I piętrze znajduje się REGAŁ BOOKCROSSINGOWY można tam zostawić książkę aby inni mogli ją stamtąd zabrać, przeczytać i przekazać dalej. Zachęcamy do uwalniania książek i dzielenia się z innymi radością czytania.

 

 

 

Biblioteka jest nowoczesną pracownią w pełni skomputeryzowaną, opracowanie, poszukiwanie i udostępnianie zbiorów odbywa się z wykorzystaniem programu Mol Optivum.

Do dyspozycji uczniów są 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne: skaner, drukarka, kopiarka.

Czytelnia posiada 20 miejsc, w razie potrzeby spełnia funkcję pracowni dydaktycznej. Do dyspozycji bibliotekarza i innych nauczycieli jest telewizor, magnetowid, DVD, magnetofon.                                                                                                                                           

 

Zapraszamy do biblioteki

biblo2

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Luty 2019 – żywienie 168,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Marzec 2019 – żywienie 252,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Kwiecień 2019 – żywienie 192,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł