Biblioteka

.

biblio

Biblioteka  uwzględnia potrzeby czytelnicze i zainteresowania  uczniów i nauczycieli. Ze zbiorów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy  i absolwenci szkoły.                      

Najważniejsze zadania biblioteki:

 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie  i pogłębianie w nich nawyku czytania i uczenia się
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
 • promowanie czytelnictwa
 • współpraca z innymi bibliotekami                        

Godziny otwarcia:
           Poniedziałek – 700-1400
           Wtorek – 700-1300
           Środa – 700-1400
           Czwartek – 700 – 1300
           Piątek – 700-1100

Zbiory ułożone są  wg UKD.  Księgozbiór o różnorodnej tematyce liczy 14,5 tysiąca woluminów są to:

 • wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, leksykony
 • lektury szkolne
 • literatura piękna
 • podręczniki
 • literatura związana z kierunkami kształcenia
 • literatura metodyczna
 • programy edukacyjne multimedialne
 • filmy
 • audiobooki
 • dokumenty szkolne

 

Biblioteka jest nowoczesną pracownią w pełni skomputeryzowaną. Program  Molnet+ pozwala na:

 • intuicyjne wyszukiwanie zbiorów
 • możliwość rezerwacji zasobów biblioteki o każdej porze z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu (komputer, tablet, telefon komórkowy)
 • podgląd aktualnych zestawień bibliograficznych
 • możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń
 


aby skorzystać z dostępu do katalogu biblioteki i własnego konta należy wejść na stronę: m008758.molnet.mol.pl, następnie wpisać login: to adres poczty Office365, np. anna.kowalska@zs72.pl, hasło tworzymy sami podczas pierwszego logowania.

 

           Czytelnia posiada 15 miejsc, do dyspozycji uczniów są dwa stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne: skaner, drukarka, kopiarka.

                                  

 

Zapraszamy do biblioteki

biblo2

Opłaty za internat

Listopad 2022
 wyżywienie – 342,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Grudzień 2022
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

13.10.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.
1.11.2022 we wtorek internat czynny będzie od godziny 16.00.
10.11.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

23-25.09.2022

30.09-02.10.2022

21-23.10.2022 (pozostają jedynie uczniowie biorący udział w bytowaniu)

04-06.11.2022

18-20.11.2022

02-04.12.2022