Aktywna tablica

25.10 2021 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica”.
 
W ramach programu szkoła uzyska dofinansowanie w kwocie 28 000 zł na aktywne tablice, z których już korzystamy w tym roku szkolnym.
 
Szkoła podjęła działania wynikające ze zobowiązań jakie nakłada program w zakresie wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania.
Nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową nr 5 w Kołobrzegu w celu utworzenia międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK. W spotkaniach uczestniczy ze strony naszej szkoły p. Joanna Kalinowska– nauczycielka chemii i fizyki, ze strony SP5 p. Magdalena Kik.
W ramach dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami, doświadczeniami i przykładami dobrych praktyk uczniowie mogli wziąć udział w konkursie z matematyki przygotowanym przez p. Trojanowską z SP5 

Link do konkursu matematycznego

 
W szkole zorganizowano dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK:
11.04.2022 p. Zbigniew Zaremba – matematyka
25.05.2022 p. Jakub Krajewski -język angielski
 
Nauczyciele brali udział licznych szkoleniach:
prowadzonych przez p. Grzegorza Banachowicza szkoleniach obsługi tablicy, warsztatach „Lekcja Enter” w zakresie stosowania TIK na wybranych aplikacjach i programach,
szkolenia z obsługi urządzenia „Empiriusz” do wirtualnych doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem aktywnej tablicy i okularów VR.
 

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Maj 2022
 wyżywienie – 227,50 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Czerwiec 2022
 wyżywienie – 210,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Nastąpiła zmiana wydawania obiadu
w piątek na 12.30 do 14.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

08-10.04.2022
22-24.04.2022
13-15.05.2022
27-29.05.2022