Luty 2021 archive

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół im. Macieja Rataja na rok szkolny 2021/2022

  – Liceum Ogólnokształcące – profil wojskowy – Oddział Przygotowania Wojskowego. –  Liceum Ogólnokształcące – profil policyjny  z elementami kryminalistyki i informatyki. – Liceum Ogólnokształcące – profil straż granicznej. – Liceum Ogólnokształcące – profil straży pożarnej – lotniskowa służba ratowniczo – gaśnicza. – Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych.

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Luty 2021  – zakwaterowanie 40,00 zł

 

Proszę śledzić  informację na bieżąco