Kierunki kształcenia w Zespole Szkół im. Macieja Rataja na rok szkolny 2021/2022

– Liceum Ogólnokształcące – Klasa Oddziału Przygotowania Wojskowego.

–  Liceum Ogólnokształcące – Klasa policyjna  z elementami kryminalistyki i informatyki.

– Liceum Ogólnokształcące – Klasa straży granicznej.

– Liceum Ogólnokształcące – klasa straży pożarnej – lotniskowa służba ratowniczo – gaśnicza.

– Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych.

Drodzy Maturzyści!

Przypominamy:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji warunkach domowych lub sama jest objęta kwarantanna lub izolacja domową.
 3. Na teren szkoły nie mogą wejść rodzice, osoby towarzyszące zdających.
 4. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy: urządzeń telekomunikacyjnych, książek, maskotek. Wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego przez zdającego grozi unieważnieniem egzaminu.

Zdający będzie mógł pozostawić rzeczy przed wejściem na egzamin:

– dla piszących w sali gimnastycznej – szatnia przy sali gimnastycznej

– dla piszących w sali nr 9 – sala nr 7

– dla piszących w internacie w stołówce – dyżurka internatu

– dla absolwentów z lat ubiegłych z LO piszących na III piętrze – w sali nr 13

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu dowód osobisty, długopis (lub pióro) z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie należy używać ołówka. Zdający korzystają z własnych przyborów.

ZDAJĄCY NIE MOGĄ POŻYCZAĆ PRZYBORÓW OD INNYCH ZDAJĄCYCH. Przybory i materiały pomocnicze, których zdający może używać zostały wymienione w komunikacie dyrektora CKE. Korzystanie z innych przyborów/materiałów grozi unieważnieniem egzaminu.

 1. Zdający może wnieść do sali małą butelkę wody, ale nie może stawiać jej na stoliku.
 2. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp min 1,5 metra.
 3. Przed wejściem dezynfekują ręce płynem.
 4. Zdający obowiązkowo zakrywają usta i noc zgięciem łokcia, kiedy kichają lub kaszlą.
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz w przypadkach gdy: podchodzi do nich nauczyciel, wychodzą do toalety, kończą pracę z arkuszem i wychodzą z sali.
 6. Przed skorzystaniem ze słownika podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego należy wcześniej zdezynfekować ręce płynem.
 7. Zdający są zobowiązani nie rozmawiać ze sobą na korytarzu czy przed szkołą a wrażeniami przed i po egzaminie podzielić się wykorzystując portale społecznościowe, telefon i inne komunikatory.
 8. W przypadku pogorszenia samopoczucia zdający natychmiast informuje o tym zespół nadzorujący.
 9. Na egzamin zdający zgłaszają się o godz. 8:15.
 10. Zdający są wpuszczani na egzamin różnymi wejściami (szczegółowe podziały poniżej):
 • wejście A – główne wejście do szkoły (dla piszących absolwentów LO na II piętrze)
 • wejście B – łącznik przy sali gimnastycznej (dla absolwentów LO z lat ubiegłych) – tylko podczas matematyki
 • wejście C – wejście do sali gimnastycznej od strony orlika (dla tegorocznych absolwentów LO)
 • wejście D – wejście do internatu (absolwenci technikum)

 

Powodzenia!

22 kwietnia Dzień Ziemi

W miesiącu luty-marzec 2021r. ogłoszono konkurs na plakat z okazji DNIA ZIEMI.

Komisja w składzie: p. Zienkiewicz Katarzyna, p. Słoboda Anna, p. Banachowicz Grzegorz ,p. Ćwirko Dariusz – dokonali oceny prac i wyłonili zwycięzców:

I miejsce – Pietrzak Kornelia kl.2pp

II miejsce –Pacuła Jakub kl.2wp

III miejsce – Sitkowska Oliwia kl.2pp

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM

Organizatorzy: A.Słoboda , G. Banachowicz, D. Ćwirko

STRZELNICA SPORTOWA

          Zgodnie z zapowiedzą starosty kołobrzeskiego Pana Tomasza Tamborskiego (https://kolobrzeg.naszemiasto.pl/w-goscinie-powstanie-strzelnica-sportowa-nie-tylko-dla/ar/c1-8185631) na terenie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie ruszyły roboty budowlane w realizowanym projekcie STRZELNICY SPORTOWEJ. Jest to kolejne ogniwo edukacyjne  wzmacniające pozycję „Rataja” na mapie szkół mundurowych w naszym regionie a zarazem i województwie. Całość prac ma być zakończona we wrześniu 2021r. Zachęcamy absolwentów klas ósmych szkół podstawowych do wyboru Zespołu Szkół w Gościnie jako dalszego etapu edukacji. Wszystko co planujemy i realizujemy robimy po to aby uatrakcyjnić ofertę edukacyjną szkoły i spełnić oczekiwania naszych uczniów.

                                                                                Waldemar Dołowy

SESJA POPRAWKOWA

SESJA POPRAWKOWA

EGZAMIN ZAWODOWY

KWALIFIKACJA A.72

KWALIFIKACJA AU.37

Uczniowie i absolwenci, którzy nie zdali w sesji ZIMA 2021 egzaminu w kwalifikacji A.72 (absolwenci) oraz AU. 37 (uczniowie kl. IV TL) chcący przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji LATO 2021 zobligowani są do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu w terminie:

– absolwenci – w dniu 07.04.2021 r. w godz. 8.00 – 14.00 – osobiście,

– uczniowie – do dnia 06.04.2021 r. drogą elektroniczną na adres poczty szkolnej lub poprzez dziennik Librus do wicedyrektora W. Dołowego oraz przesłanie wydrukowanych i podpisanych deklaracji na adres szkoły.

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Kwiecień 2021  – zakwaterowanie 40,00 zł

 

Proszę śledzić  informację na bieżąco